طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان شرکت LinkedIn

 

طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان شرکت LinkedIn در سائوپائولو-کشور برزیل در سال 2015 توسط شرکت DM/AM Arquitetura انجام شده است.برای القای حس شهر سائوپائولو در طراحی فوق برخی از جنبه های شهری مانند چوب، بتن، فولاد، شیشه، زاویه های پیچیده و بی نظمی ها به پروژه فوق اضافه گردیده است.برای درک بهتر موضوع شما را به دیدن عکس هایی از طراحی دکوراسیون داخلی زیبای ساختمان شرکت LinkedIn جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون داخلی ساختمان اداری و مسکونی خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-523(1)

Pyramid_T-523(2)

Pyramid_T-523(3)

Pyramid_T-523(4)

Pyramid_T-523(5)

Pyramid_T-523(6)

Pyramid_T-523(7)

Pyramid_T-523(8)

Pyramid_T-523(9)

Pyramid_T-523(10)

Pyramid_T-523(11)

Pyramid_T-523(12)

Pyramid_T-523(13)

Pyramid_T-523(14)

Pyramid_T-523(15)