تصاویری از دکوراسیون منزل مدرن

pyramid_t-47-1

 

یکی از موارد مهم در دکوراسیون این منزل مدرن استفاده از رنگ های روشن در قسمت های داخلی ساختمان شامل کف و دیوارها و همینطور روکش مبلمان،کابینت آشپزخانه و دیگر لوازم مورد استفاده در آن می باشد.

pyramid_t-47-2

pyramid_t-47-3

pyramid_t-47-4

pyramid_t-47-5

pyramid_t-47-6

pyramid_t-47-7

pyramid_t-47-8

pyramid_t-47-9

pyramid_t-47-10

pyramid_t-47-11

pyramid_t-47-12

استفاده از لامپ هایی با امکان کنترل تابش نور و کم و زیاد شدن میزان نور محیط،فضایی آرام را فراهم نموده است. ترکیب رنگ لامپ به صورت سفید و زرد تاثیر بسزایی در دید،زیباتردیده شدن محیط و عدم خستگی چشمها در دراز مدت خواهد داشت.

pyramid_t-47-13

pyramid_t-47-14

pyramid_t-47-15

pyramid_t-47-16

pyramid_t-47-17