چیدمان داخلی منزل

 

در ذیل شاهد تصاویر زیبایی از چیدمان داخلی منزل مسکونی به متراژ 120 مترمربع هستید که در شهر هوشی مین-ویتنام قرار داشته و توسط Koj Design طراحی گردیده است.

برای چیدمان داخلی منزل مسکونی خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-360(1)

Pyramid_T-360(2)

Pyramid_T-360(3)

Pyramid_T-360(4)

Pyramid_T-360(5)

Pyramid_T-360(6)

Pyramid_T-360(7)

Pyramid_T-360(8)

Pyramid_T-360(9)

Pyramid_T-360(10)

Pyramid_T-360(11)

Pyramid_T-360(12)

Pyramid_T-360(13)

Pyramid_T-360(14)

Pyramid_T-360(15)