پارتیشن شیشه ای در آژانس تبلیغاتی Anomaly


شرکت Morgan Lovell در سال 2018 جهت طراحی داخلی جدیدترین ادارات آژانس تبلیغاتی Anomaly در لندن- کشور انگلستان انتخاب گردید.
تیم طراحی Morgan Lovell در گام نخست با تاکید کارفرما مبنی بر توجه ویژه به کار غیر رسمی تمرکز نمود و در دیزاین داخلی انجام گرفته فوق 75% فضاهای عمومی را به این موضوع اختصاص دادند.از آیتم های خاص و زیبای استفاده شده در باقی قسمت های این دفتر کار می توان به استفاده مناسب از پارتیشن شیشه ای جهت تفکیک برخی از قسمتها همچون اتاق جلسات و در نتیجه عبور و مرور کافی نور طبیعی و عایق صوتی و برودتی-حرارتی مناسب در فضا اشاره نمود.
برای طراحی دکوراسیون اصولی و خاص دفتر کار خود و پارتیشن بندی تخصصی فضای اداری مربوطه با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-787(1)

Pyramid_T-787(2)

Pyramid_T-787(3)

Pyramid_T-787(4)

Pyramid_T-787(5)

Pyramid_T-787(6)

Pyramid_T-787(7)

Pyramid_T-787(8)

Pyramid_T-787(9)

Pyramid_T-787(10)