نمونه دکوراسیون داخلی شرکت Spotless

 

دکوراسیون داخلی زیبا و خاص ذیل مربوط به شرکت Spotless است که جزء آژانس های پیشرو در طراحی خدمات لندن-انگلستان می باشد و در سال 2016 توسط  شرکت معماری داخلی CCWS کار طراحی و اجرای آن به پایان رسیده است.عکس های به اشتراک گذاشته شده فوق اطلاعات کاملی از زوایای مختلف ،در خصوص دکوراسیون داخلی شرکت Spotless را در اختیار شما قرار می دهد.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون داخلی  خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-490(1)

Pyramid_T-490(2)

Pyramid_T-490(3)

Pyramid_T-490(4)

Pyramid_T-490(5)

Pyramid_T-490(6)