نماي داخل ساختمان اداری Microsoft

در ذیل شاهد تصاویر زیبایی از نماي داخل ساختمان اداری Microsoft در مسکو-کشور روسیه هستید که در سال 2016 با توجه به رفع نیاز مجموعه خود مبنی بر طراحی جدید دفاتر اداری ، اقدام به انتخاب شرکت UNK نمود.
تیم طراحی UNK در گام نخست با موضوع بازسازی این فضای اداری روبرو شدند و نکته جالب آنجاست که برای طراحی داخلی این مجموعه به مبحث هویت ملی توجه ویژه ای نشان داده شد و همانطور که در عکسها مشاهده می نمایید طراحی موضوعی کل دفتر را فرا گرفته است.
یکی از مشهودترین آیتم ها در دیزاین نمای داخلی ساختمان اداری مایکروسافت مسکو، بهره گیری از پارتیشن شیشه ای تک جداره با روکشی از مات کن با طرحهای زیبا بر روی شیشه های این پارتیشن جهت جداسازی اتاق کنفرانس این شرکت می باشد که تاثیر بسزایی در جذابیت دکوراسیون آن داشته است.
برای داشتن نمای داخلی زیبا و چشمگیر ساختمان اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-727(1).docx

Pyramid_T-727(2).docx

Pyramid_T-727(3).docx

Pyramid_T-727(4).docx

Pyramid_T-727(5).docx

Pyramid_T-727(6).docx

Pyramid_T-727(7).docx

Pyramid_T-727(8).docx

Pyramid_T-727(9).docx

Pyramid_T-727(10).docx

Pyramid_T-727(11).docx

Pyramid_T-727(12).docx

Pyramid_T-727(13).docx

Pyramid_T-727(14).docx