نظارت و اجرا

Pyramid_PN-1 (1)

 

Pyramid_PN-1 (2)

 

پس از اتمام مرحله طراحی،برآورد قیمت و برنامه ریزی اولیه پروژه حال نوبت به مرحله نظارت و اجرا خواهد رسید.نکته قابل توجه در این مرحله تبدیل طرح سه بعدی به واقعیت است که این امر نیاز به ناظری پخته و با تجربه دارد که آشنایی کاملی به قابلیت های متریال و مصالح داشته،تا بتواند نظارت مطلوبی بر روی پروژه داشته باشد. در نظر گرفتن ابعاد و انتخاب مصالح به جا ،هم از هزینه های اضافه می کاهد و هم عمر مفید بنا را تضمین می کند.

 

Pyramid_PN-1 (3)

 

در سال های کنونی استفاده از نرم افزارهای سه بعدی در بین مردم بسیار شایع شده است که با این نرم افزارها بسیار آسان می شود رویاهای خود را بر روی صفحه مانیتور ترسیم کرد. ولی نکته قابل توجه این است که این رویاها چقدر قابل اجرا هستند؟ سیستم های کنترل پروژه به ناظر طرح کمک می کند تا با در نظر گرفتن هزینه و زمان ،کار خود را به نحو مطلوب پیش برده و این یک امتیاز ویژه برای کارفرما محسوب می گردد. برای به اجرا در آمدن اصولی ایده هایتان با مهندسین ما در پیرامید طرح همراه باشید.