معماری و دکوراسیون داخلی شرکت سرمایه گذاری FC

 

معماری و دکوراسیون داخلی این شرکت سرمایه گذاری که در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه واقع شده است توسط  Nikolay Milovidov از شرکت UNK Progect انجام شده است. مساحت تقریبی این ساختمان حدود 780 مترمربع می باشد که در سال 2015 به اجرا در آمده است.

طراحی شرکت فوق به گونه ای صورت گرفته است که آن را به دو بخش جداگانه که به طور مستقل فعالیت دارند شامل پذیرش مستقل و اتاق های مرتبط با هر بخش تقسیم کرده است که آنها می توانند از لابی آسانسور از طریق دو ورودی مختلف دسترسی داشته باشند.

معماران توانسته اند در معماری و دکوراسیون داخلی شرکت فوق با استفاده از مقیاس رنگ مرتبط و زیور آلات تزئینی و همچنین استفاده از پارتیشن های شیشه ای با طرح زیبای مندرج بر روی استیکرها یا رنگ بندی آنها موفق به جلوگیری از یکنواختی بصری در محیط گردند.

برای طراحی و اجرای معماری و دکوراسیون داخلی فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-264(1)

Pyramid_T-264(2)

Pyramid_T-264(3)

Pyramid_T-264(4)

Pyramid_T-264(5)

Pyramid_T-264(6)

Pyramid_T-264(7)

Pyramid_T-264(8)

Pyramid_T-264(9)

Pyramid_T-264(10)

Pyramid_T-264(11)

Pyramid_T-264(12)

Pyramid_T-264(13)

Pyramid_T-264(14)

Pyramid_T-264(15)