معماری داخلی و دکوراسیون شرکت نرم افزاری TOPdesk


در ذیل شاهد تصاویری از معماری داخلی و دکوراسیون شرکت نرم افزاری TOPdesk در Delft-کشور هند هستید که در سال 2018 کار طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی این شرکت نرم افزاری به شرکت Refitters BV سپرده شد.
هدف اصلی کارفرما از اعمال تغییرات فوق در فضای اداری شرکت TOPdesk، ایجاد یک محیط کاری یکپارچه با توجه ویژه به نور، ارتباط و تعامل متقابل ما بین کارکنان و مشتریان و اوقات فراغت بوده است که با نگاهی اجمالی به تصاویر ذیل به موفقیت طراحی داخلی شرکت TOPdesk پی می برید.
برای طراحی و اجرای معماری داخلی و دکوراسیون منحصر به فرد و خاص شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-690(1)

Pyramid_T-690(2)

Pyramid_T-690(3)

Pyramid_T-690(4)

Pyramid_T-690(5)

Pyramid_T-690(6)

Pyramid_T-690(7)

Pyramid_T-690(8)

Pyramid_T-690(9)

Pyramid_T-690(10)

Pyramid_T-690(11)