معماری داخلی مدرن شرکت مهندسی TOPOSITION


در ذیل شاهد تصاویری خاص از شرکت مهندسی TOPOSITION هستید که در Kaohsiung- کشور تایوان واقع گردیده و در سال 2017 توسط موسسه معماری و طراحی داخلی 10 Chainبه زیبایی هر چه تمام تر طراحی و اجرا گردیده است.
تیم طراحی در گام نخست سبک مدرن را برای دیزاین این فضای اداری انتخاب نمود و در مراحل بعد با هوشمندی و ایده های ناب از رنگ های خنثی و گرم در کنار یکدیگر برای بالا بردن جذابیت معماری داخلی دفتر کار TOPOSITION استفاده نمود به طور مثال می توان از ترکیب زیبای بتن و رنگ سفید در سقف و دیوارها و در کنار آن از رنگ های تیره در آشپزخانه، قسمت هایی از سقف، کتابخانه و کمدهای اداری نام برد. تصاویر گویای مطلب می باشند.
برای طراحی و اجرای معماری داخلی تخصصی و ایده آل فضای داخلی شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-786(1).docx

Pyramid_T-786(2).docx

Pyramid_T-786(3).docx

Pyramid_T-786(4).docx

Pyramid_T-786(5).docx

Pyramid_T-786(6).docx

Pyramid_T-786(7).docx

Pyramid_T-786(8).docx

Pyramid_T-786(9).docx

Pyramid_T-786(10).docx