معماری داخلی مدرن دفتر حقوقی Granddad

 

معماری داخلی دفتر حقوقی  Granddadدر سال 2010 به سبک مدرن و منحصر به فرد اجرا شده و همانطور که در تصاویر مشاهده می نمایید به تمامی جزئیات کار به طور دقیق پرداخته شده است.موضوعی که به وضوح در معماری داخلی مدرن دفتر حقوقی  Granddad قابل مشاهده است استفاده بهینه از روشنایی محیطی، پارتیشن شیشه ای فریم لس و القای حس لوکس بودن به فضای اداری پیرامون آن می باشد.

برای طراحی و اجرای تخصصی معماری داخلی و پارتیشن شیشه ای فریم لس شرکت خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-502(1)

Pyramid_T-502(2)

Pyramid_T-502(3)

Pyramid_T-502(4)

Pyramid_T-502(5)

Pyramid_T-502(6)

Pyramid_T-502(7)

Pyramid_T-502(8)

Pyramid_T-502(9)

Pyramid_T-502(10)

Pyramid_T-502(11)

Pyramid_T-502(12)

Pyramid_T-502(13)

Pyramid_T-502(14)

Pyramid_T-502(15)

Pyramid_T-502(16)