معماری داخلی مدرن اداری

 

این معماری داخلی مدرن و بی نظیر اداری مربوط به  شرکت MAT در پکن می باشد که شعبه دیگر آن نیز در روتردام بوده و هدف آن ایجاد فضای همکاری انعطاف پذیر می باشد. شرکت MAT یک استودیوی تحقیقات و طراحی است که به مشاهده و حدس و گمان از مسائل در حال ظهور مربوط به فرآیندهای شهرنشینی معاصر اختصاص داده شده و به دنبال راه حل های معماری است و به مشکلات ناشی از آنها می پردازد.فضای اداری مورد بررسی فوق یک ساختمان آپارتمان در سه طبقه می باشد که نظر شما عزیزان را به دیدن عکس هایی از زوایای مختلف معماری داخلی مدرن و خیره کننده آن جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای معماری داخلی فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12