معماری داخلی متفاوت شرکت حقوقی CMS

شرکت حقوقی CMS در سال 2017 به منظور حفظ و افزایش حریم شخصی و راحتی کارمندان خود اقدام به انتخاب شرکت معماری Fokkema & Partners جهت طراحی و اجرای معماری داخلی دفتر کار خود در آمستردام-کشور هلند به مساحت تقریبی 64000 مترمربع نمود.

شرکت معماری Fokkema & Partners با دیزاین به صورت منحنی های ظریف و درجه بالایی از شفافیت به دلیل پنجره های قدی به کار رفته در دور تا دور قسمتهای مختلف شرکت حقوقی CMS و استفاده از رنگ های گرم و خنثی در کنار یکدیگر هارمونی مناسبی را به وجود آورده و محیط زیبا و دلنشینی را خلق نموده است.تصاویر به اشتراک گذاشته ذیل گویای مطلب می باشند.

برای طراحی و اجرای معماری داخلی متفاوت و حرفه ای شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-664(1)

Pyramid_T-664(2)

Pyramid_T-664(3)

Pyramid_T-664(4)

Pyramid_T-664(5)

Pyramid_T-664(6)

Pyramid_T-664(7)

Pyramid_T-664(8)

Pyramid_T-664(9)

Pyramid_T-664(10)

Pyramid_T-664(11)

Pyramid_T-664(12)

Pyramid_T-664(13)

Pyramid_T-664(14)