معماری داخلی عمارت به سبک کلاسیک+پلان

39115-1

 

در این خانه اشرافی بسیار زیبا چیزی که از همه بیشتر قابل توجه است نقاشی و سنگ کاری های بسیار زیبا و شکوه مند می باشد.این نوع سبک نقاشی به سندروم فرانسوی معروف است که حتی امروزه راه خود را تا چین و خاور میانه نیز باز کرده است.

Pyramid_T-16 (5)

Pyramid_T-16 (13)

Pyramid_T-16 (12)

Pyramid_T-16 (7)

Pyramid_T-16 (8)

Pyramid_T-16 (3)

39115-1

سبک های کلاسیک و اشرافی یکی از محبوب ترین نوع چیدمان در منزل است که محبوبیت بسیار زیادی نیز در بین طراحان و معماران داخلی دارد.

Pyramid_T-16 (14)

Pyramid_T-16 (9)

Pyramid_T-16 (6)

Pyramid_T-16 (11)

Pyramid_T-16 (10)

Pyramid_T-16 (15)

Pyramid_T-16 (16)

Pyramid_T-16 (17)

Pyramid_T-16 (18)

Pyramid_T-16 (19)

Pyramid_T-16 (20)