معماری داخلی زیبای گروه مشاوره Boston


در ذیل شاهد تصاویر زیبایی از معماری داخلی مدرن دفاتر مشاوره Boston در بمبئی- کشور هندوستان هستید که در سال 2018 با یک طراحی منحصر به فرد با دمیدن روح بمبئی در دیزاین فوق البته با حفظ شخصیت بین المللی دفاتر BCG در سراسر دنیا ، بسیار چشم نواز گردیده است.
در دکوراسیون داخلی انجام گرفته فوق انتخاب مناسب سبک مدرن ، طراحی به شکل سالن باز و استفاده بهینه از نور طبیعی از اهداف اصلی تیم طراحی بوده است.
برای طراحی و اجرای معماری داخلی حرفه ای و ایده آل فضای اداری خود با کارشناسان ما در مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-795(1)

Pyramid_T-795(2)

Pyramid_T-795(3)

Pyramid_T-795(4)

Pyramid_T-795(5)

Pyramid_T-795(6)

Pyramid_T-795(7)

Pyramid_T-795(8)