معماري داخلي زیبا و مدرن شرکت Edelman

همانطور که می دانید زمانیکه معماری داخلی فضایی اداری به طراح داخلی سپرده می شود این فرد یا تیم طراحی تعیین شده برای این کار ابتدا از فضای موجود در حالت کنونی بازدید نموده و پس از نقشه برداری با تکیه بر دانش خود و توجه ویژه به نظرات کارفرما چه از نظر تعداد پرسنل شاغل در هر بخش و ترتیب آنها و قسمت هایی که نیاز به طراحی و دیده شدن در فضای جدید را دارند و چه از نظر سلیقه و رنگ بندی سازمانی موردنظر و سبک معماری انتخابی توسط کارفرما دست به طراحی و اجرای آن می زنند.

در معماري داخلي زیبا و مدرن شرکت Edelman که دفتر کار آن در ابوظبی-کشور امارات واقع گردیده و تصاویر آن را در ذیل رویت می نمایید ، طراح (Pallavi Dean Interiors) در سال 2017 در فضایی به متراژ حدودی 6000 مترمربع با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیتم ها که به عنوان عوامل حیاتی در طرح فوق به حساب می آیند اقدام به خلق معماری داخلی زیبا و موفقیت آمیز شرکت Edelman نموده است.

برای طراحی و اجرای متفاوت و چشم نواز معماری داخلی فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید .

Pyramid_T-654(1)

Pyramid_T-654(2)

Pyramid_T-654(3)

Pyramid_T-654(4)

Pyramid_T-654(5)

Pyramid_T-654(6)

Pyramid_T-654(7)

Pyramid_T-654(8)

Pyramid_T-654(9)

Pyramid_T-654(10)

Pyramid_T-654(11)

Pyramid_T-654(12)

Pyramid_T-654(13)

Pyramid_T-654(14)

Pyramid_T-654(15)

Pyramid_T-654(16)

Pyramid_T-654(17)

Pyramid_T-654(18)