مدل داخلی منزل

 

مدل داخلی این منزل زیبا که حدود 100 مترمربع مساحت دارد ،بسیار ساده و کاربردی است و برای یک زوج جوان که به دنبال راحتی،روشنایی و فضای حرکت هستند در شهر زاراگوزا-اسپانیا ،طراحی و بازسازی شده است.در ذیل تصاویری از مدل داخلی این منزل منحصر به فرد را برای شما دوستان عزیز به اشتراک می گذاریم.

برای طراحی و اجرای ایده آل مدل داخلی منزل مسکونی خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-423 (1)

Pyramid_T-423 (2)

Pyramid_T-423 (3)

Pyramid_T-423 (4)

Pyramid_T-423 (5)

Pyramid_T-423 (6)

Pyramid_T-423 (7)

Pyramid_T-423 (8)

Pyramid_T-423 (9)

Pyramid_T-423 (10)

Pyramid_T-423 (11)

Pyramid_T-423 (12)

Pyramid_T-423 (13)

Pyramid_T-423 (14)

Pyramid_T-423 (15)

Pyramid_T-423 (16)

Pyramid_T-423 (17)

Pyramid_T-423 (18)

Pyramid_T-423 (19)

Pyramid_T-423 (20)

Pyramid_T-423 (21)

Pyramid_T-423 (22)