مدل داخلی ساختمان ویلایی

 

این مدل داخلی زیبا و بی نظیر مربوط به ساختمان ویلایی در Cape Town-کشور آفریقای جنوبی می باشد که گروه معماری Greg Wright آن را برای تفریح و سرگرمی آن را طراحی کرده است.در ذیل تصاویری زیبا از مدل داخلی ساختمان ویلایی مذکور را از زوایای مختلف آماده کردیم که توجه شما را به دیدن آنها جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای طراحی داخلی فضای مسکونی و اداری خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-480(1)

Pyramid_T-480(2)

Pyramid_T-480(3)

Pyramid_T-480(4)

Pyramid_T-480(5)

Pyramid_T-480(6)

Pyramid_T-480(7)

Pyramid_T-480(8)

Pyramid_T-480(9)

Pyramid_T-480(10)

Pyramid_T-480(11)

Pyramid_T-480(12)

Pyramid_T-480(13)

Pyramid_T-480(14)

Pyramid_T-480(15)

Pyramid_T-480(16)