مبلمان مدرن اداری در چیدمان شرکت Dixy


شرکت Dixy که در زمینه خرده فروشی مواد غذایی مشغول به فعالیت است و در مسکو- کشور روسیه واقع گردیده در سال 2018 با هدف خلق محیط کاری جدید با ویژگی باز بودن فضا و شفافیت جهت ارتباط و تعامل بیشتر ما بین کارمندان و مشتریان اقدام به انتخاب شرکت OFFCON برای طراحی و اجرای دکوراسیون دفتر اداری خود گرفت.
تیم طراحی شرکت OFFCON با زبردستی و بسیار ماهرانه اقدام به پیاده سازی خواسته کارفرما نمود و بدین منظور مبلمان و سبک مدرن اداری را برای طراحی داخلی و چیدمان این فضا برگزید که با نگاهی اجمالی به تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل پی به هنر و خلاقیت این مجموعه خواهید برد.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون و مبلمان اداری خاص و زیبای دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-729(1).docx

Pyramid_T-729(2).docx

Pyramid_T-729(3).docx

Pyramid_T-729(4).docx

Pyramid_T-729(5).docx

Pyramid_T-729(6).docx

Pyramid_T-729(7).docx

Pyramid_T-729(8).docx

Pyramid_T-729(9).docx

Pyramid_T-729(10).docx

Pyramid_T-729(11).docx

Pyramid_T-729(12).docx

Pyramid_T-729(13).docx

Pyramid_T-729(14).docx

Pyramid_T-729(15).docx

Pyramid_T-729(16).docx

Pyramid_T-729(17).docx

Pyramid_T-729(18).docx

Pyramid_T-729(19).docx