مبلمان اداری مدرن در شرکت نفت و گاز Sibur

شرکت نفت و گاز Sibur برای طراحی داخلی بخش آی تی خود از تیم طراحی شرکت معماری IND بهره گرفت. هدف اصلی از پرداختن به دکوراسیون این بخش از شرکت Sibur ، تحرک و جنب و جوش در محل کار و در دسترس بودن فضاهای مختلف برای کار و آرامش کارکنان ذکر گردیده است.
شرکت نفت و گاز Sibur که در مسکو-کشور روسیه واقع گردیده در سال 2018 مسئولیت طراحی و اجرای معماری داخلی بخش آی تی خود را به شرکت معماری IND سپرد که با نگاهی اجمالی به تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل پی به خلاقیت و هنر این تیم طراحی خواهید برد.
از نکات مهم در دیزاین داخلی انجام گرفته برای شرکت Sibur می توان به استفاده مناسب و به جا از مبلمان اداری مدرن در چیدمان فضای اداری آن شامل صندلی و مبل و میزهای اداری ساده و مدرن و همچنین پارتیشن شیشه ای فریملس جهت تفکیک قسمتهای مختلف این دفتر اداری با بهره گیری از استیکرهای مفهومی در خصوص ترکیبات مولکولی و حیطه فعالیت این مجموعه اشاره کرد.
برای مشاوره تخصصی در خصوص مبلمان اداری مدرن دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-710(1).docx

Pyramid_T-710(2).docx

Pyramid_T-710(3).docx

Pyramid_T-710(4).docx

Pyramid_T-710(5).docx

Pyramid_T-710(6).docx

Pyramid_T-710(7).docx

Pyramid_T-710(8).docx

Pyramid_T-710(9).docx

Pyramid_T-710(10).docx

Pyramid_T-710(11).docx

Pyramid_T-710(12).docx

Pyramid_T-710(13).docx

Pyramid_T-710(14).docx

Pyramid_T-710(15).docx

Pyramid_T-710(16).docx