فراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار – اسفند 95

 

محورهاي همايش:
معماری ماندگار ایرانی

معماری آینده گرا در ایران

نشانه های معماری اسلامی برای معماری امروز و فردا

راه کارهای به روز شدن معماری ایران در جهان

معماری منطقه ایی و اقلیم گرا و راه های به روز رسانی آن در ایران

معماری سبز در آثار آینده گرا

شهر سازی اساس شکل گیری آینده شهرها و معماری در آنها

 

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 دی 1395
تاريخ برگزاري همايش: 4 اسفند 1395

سايت همايش:  architect.damavandiau.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 76301220-39 داخلی 2512
آدرس دبيرخانه: دماوند – میدان معلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
محل برگزاري: دماوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
3