عکس معماری داخلی شرکت حقوقی CMS


شرکت معماری Fokkema & Partners در سال 2017 طراحی و اجرای معماری داخلی شرکت حقوقی بین المللی CMS را بر عهده گرفت.
دیزاین داخلی انجام گرفته فوق بر اساس سبک پست مدرن و بر پایه محیطی سیراب از نور طبیعی با کمک پنجره های قدی و همچنین پارتیشن شیشه ای فریم لس به کار رفته در فضا جهت جداسازی قسمتهای مختلف از یکدیگر عنوان گردیده است.
تیم طراحی Fokkema & Partners با بکارگیری متریال و رنگ های گرم در برخی دیوارها و مبلمان اداری در کنار رنگ های خنثی همچون خاکستری، سفید و مشکی بر جذابیت دفتر اداری فوق افزوده است. در ذیل شاهد عکس های زیبایی از معماری داخلی شرکت حقوقی CMS هستید.
برای دکوراسیون داخلی تخصصی و ایده آل شرکت خود با کارشناسان ما در مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-817(1)

Pyramid_T-817(2)

Pyramid_T-817(3)

Pyramid_T-817(4)

Pyramid_T-817(5)

Pyramid_T-817(6)

Pyramid_T-817(7)

Pyramid_T-817(8)

Pyramid_T-817(9)

Pyramid_T-817(10)

Pyramid_T-817(11)

Pyramid_T-817(12)

Pyramid_T-817(13)

Pyramid_T-817(14)

Pyramid_T-817(15)

Pyramid_T-817(16)