طرح های دکوراسیون داخلی بی نظیر دفتر اداری NBA


در ذیل شاهد طرح های دکوراسیون داخلی بی نظیر دفتر اداری انجمن ملی بسکتبال (NBA) در ژوهانسبورگ-کشور آفریقای جنوبی هستید که در سال 2018 به منظور طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فضای اداری خود مشابه با تمامی دفاتر این مجموعه در دنیا ، اقدام به انتخاب شرکت Tétris نمود که در مرحله قبل شعبه مادرید-اسپانیا این مجموعه را به زیبایی طراحی نموده بود.
تیم طراحی شرکت Tétris با تاکید بر نام تجاری NBA و با استفاده از رنگ سفید و متریال چوب در دیزاین این فضای اداری در کنار رنگ سازمانی NBA و رنگ نارنجی توپ های Spalding که به صورت دکوری مورد استفاده قرار گرفته است ، موفق به خلق این معماری داخلی خارق العاده و زیبا گردید.
برای طراحی دکوراسیون داخلی ایده آل و حرفه ای شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-713(1).docx

Pyramid_T-713(2).docx

Pyramid_T-713(3).docx

Pyramid_T-713(4).docx

Pyramid_T-713(5).docx

Pyramid_T-713(6).docx

Pyramid_T-713(7).docx

Pyramid_T-713(8).docx

Pyramid_T-713(9).docx

Pyramid_T-713(10).docx

Pyramid_T-713(11).docx