طرح های اختصاصی از دکوراسیون داخلی با کانتر پذیرش

 

هر زمان که وارد یک هتل یا شرکت و یا رستوران می شوید با اولین فضایی که روبرو می شوید سالن پذیرش و بعد میز کانتر است. بر این اساس میز پذیرش مهم ترین و اصلی ترین آیتم در دید اول در هر مجموعه ای به حساب می آید. کانتر پذیرش می تواند بازگوکننده هویت و عملکرد هر مجموعه باشد. در اکثر موارد طراح با ثبت نام و لوگوی مجموعه بر روی کانتر پذیرش سعی در معرفی آن مجموعه و برند خود دارد ولی طراحان بسیاری هم هستند که در دکوراسیون داخلی فضای جاری خود با طراحی کانتر پذیرش ،هویت و عملکرد آن مجموعه را به تصویر می کشند.

کانتر پذیرش از نظر شما باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

به نظر من کانتر پذیرش باید ایده ای خلاقانه باشد تا در اوج سادگی ،گویای هویت آن مجموعه باشد و ظرافت در اجرای کانتر از اصلی ترین و مهم ترین نکات به شمار می آید.یکی از ویژگی های دیگر یک کانتر پذیرش آن است که بایستی حس دوستی و آرامش را در زمان ورود به بیننده القا کند.این میز پذیرش می تواند نقش یک تبلیغ بزرگ و گویا را برای هر مجموعه و در مشاغل مختلف ایفا نماید ولی این تفکر باید به صورت هوشمندانه و بسیار دقیق مورد بررسی قرار گیرد .طراحی اغراق آمیز و خام موجب به تمسخر گرفتن تمام مجموعه می شود.

برای درک بهتر موضوع و الهام گرفتن از تاثیر یک طرح خوب و طراحی به جا و زیبای کانتر پذیرش در دکوراسیون داخلی فضاهای گوناگون،توجه شما را به دیدن مجموعه ای از طرح های خلاقانه و متفاوت از کانتر پذیرش دعوت می نماییم.

در صورت نیاز به طراحی اختصاصی از دکوراسیون داخلی با کانتر پذیرش با طراحان مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-406(1)

Pyramid_T-406(2)

Pyramid_T-406(3)

Pyramid_T-406(4)

Pyramid_T-406(5)

Pyramid_T-406(6)

Pyramid_T-406(7)

Pyramid_T-406(8)

Pyramid_T-406(9)

Pyramid_T-406(10)

Pyramid_T-406(11)

Pyramid_T-406(12)

Pyramid_T-406(13)

Pyramid_T-406(14)

Pyramid_T-406(15)

Pyramid_T-406(16)

Pyramid_T-406(17)

Pyramid_T-406(18)

Pyramid_T-406(19)

Pyramid_T-406(20)

Pyramid_T-406(21)