طراحی چشمگیر دفتر اداری BSE با کمک دیوار سبز

شرکت BSE Global که در زمینه توسعه مکان های ورزشی در نیویورک-ایالات متحده آمریکا مشغول به فعالیت است در سال 2018 به منظور سازماندهی و طبقه بندی کارکنان خود در یک دفتر اداری واحد و نیاز به داشتن محل کاری جذاب که نشان دهنده تعهد و استفامت این مجموعه می باشد ، اقدام به انتخاب شرکت معماری TPG نمود.
تیم طراحی TPG با در نظر گرفتن نیازها و اهداف اصلی کارفرما ، اقدام به دیزاین داخلی این فضای اداری با متریال و تکنیک های به روز نمودند و در برخی موارد ساختارشکنی کردند به طور مثال در قسمت ورودی و پذیرش این مجموعه در کنار مبلمان انتظار ، فضایی برای سرو قهوه و گپ زدن در نظر گرفتند که در نوع خود جالب می باشد همچنین به کار بردن نام شرکت BSE Global در جای جای این دفتر اداری از قسمت ورودی گرفته تا اتاق جلسات و بر روی استیکر پارتیشن های اداری و دیوار سبز زیبای به کار رفته در قسمتی از این محیط اداری همگی ایده هایی خیره کننده و جذاب می باشند.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی خاص و اصولی فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-720(1).docx

Pyramid_T-720(2).docx

Pyramid_T-720(3).docx

Pyramid_T-720(4).docx

Pyramid_T-720(5).docx

Pyramid_T-720(6).docx

Pyramid_T-720(7).docx

Pyramid_T-720(8).docx

Pyramid_T-720(9).docx

Pyramid_T-720(10).docx

Pyramid_T-720(11).docx

Pyramid_T-720(12).docx