طراحی و معماری داخلی بانک Russian Mortgage

 

طراحی و معماری داخلی بانک Russian Mortgage در سال 2012 در متراژی حدود 500 مترمربع به شرکت PANACOM سپرده شد. بانک Russian Mortgage در مسکو-روسیه و ساختمانی باستانی قرار گرفته و همین موضوع کار را برای طراحان PANACOM سخت می کرد چرا که قصد آنها ایجاد یک محیط اداری قابل توصیف، سخت و همینطور فضایی راحت برای مشتریان بود. با مشاهده تصاویر در خواهید یافت که طراحی و معماری داخلی بانک Russian Mortgage بسیار زیبا و هوشمندانه و به سبک کلاسیک انجام گردیده است.

برای طراحی و اجرای حرفه ای معماری داخلی دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-513(1)

Pyramid_T-513(2)

Pyramid_T-513(3)

Pyramid_T-513(4)

Pyramid_T-513(5)

Pyramid_T-513(6)

Pyramid_T-513(7)

Pyramid_T-513(8)

Pyramid_T-513(9)

Pyramid_T-513(10)

Pyramid_T-513(11)

Pyramid_T-513(12)

Pyramid_T-513(13)