طراحی و دیزاین داخلی دفتر کار

Pyramid_T-374(1)

 

شرکت Bakırküre Architects کار  طراحی و دیزاین داخلی شرکت British American Tobacco  را در شهراستانبول-ترکیه در سال 2017 انجام داده است.

همانطور که در عکس های به اشتراک گذاشته شده از طراحی و دیزاین داخلی این پروژه مشاهده می کنید، تمام اجزای به کار رفته در فضای اداری فوق از جمله انتخاب رنگ، طراحی گرافیک و پیام های تصویری مجازی بر جوانان و پویایی خدمه BAT تاکید می کنند.با توجه به تنوع بالا در محیط،بسیاری از توضیحات در سطوح مختلف، عناصر روشنایی در کف و سقف، راهنمایی بصری در مورد پروژه برای کاربران ارائه شده است.

این طراحی و دیزاین داخلی اداری مدرن، گرم و بی نظیر حاصل تصمیمات گروه معماری و دکوراسیون داخلی است که به نیازهای روزمره مدیران،کارکنان و به طور کل کارفرما پاسخ داده اند و صد البته که شرکت ها و انتخاب های مادی آنها است که از این تصمیمات پشتیبانی می کنند که در نهایت چنین فضایی به بهترین شکل ممکن به دست بیاید.

به عنوان یک نتیجه طراحی و دیزاین داخلی اداری موفق ذیل از همکاری نور طبیعی، بافت سبز، کف مصنوعی، شیشه، سنگ مرمر و چوب  در طول سه ماه تکمیل شده و آماده تحویل به کارفرما بوده است.

برای طراحی و دیزاین داخلی تخصصی و ایده آل فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-374(2)

Pyramid_T-374(3)

Pyramid_T-374(4)

Pyramid_T-374(5)

Pyramid_T-374(6)

Pyramid_T-374(7)

Pyramid_T-374(8)

Pyramid_T-374(9)

Pyramid_T-374(10)

Pyramid_T-374(11)

Pyramid_T-374(12)

Pyramid_T-374(13)

Pyramid_T-374(14)

Pyramid_T-374(15)

Pyramid_T-374(16)

Pyramid_T-374(17)

Pyramid_T-374(18)

Pyramid_T-374(19)

Pyramid_T-374(20)

Pyramid_T-374(21)