طراحی و دکوراسیون داخلی منزل

 

Zize Zink یکی از نام های معتبر در معماری و طراحی داخلی برزیل است.این طراحی و دکوراسیون داخلی منزل بی نظیر یکی از کارهای کوچک آن در زمینه معماری داخلی می باشد که نظر شما دوستان عزیز را به دیدن عکس های زیبای این منزل از زوایای گوناگون جلب می نماییم.استفاده از رنگ روشن در دیوارها و سقف و همچنین رنگ بندی زیبا و مناسب مبلمان یکی از نقاط برجسته در این طرح می باشد.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-240(1)

Pyramid_T-240(2)

Pyramid_T-240(3)

Pyramid_T-240(4)

Pyramid_T-240(5)

Pyramid_T-240(6)

Pyramid_T-240(7)

Pyramid_T-240(8)

Pyramid_T-240(9)

Pyramid_T-240(10)

Pyramid_T-240(11)

Pyramid_T-240(12)

Pyramid_T-240(13)

Pyramid_T-240(14)