طراحی نمای بیرونی ساختمان مسکونی

 

طراحی فوق العاده زیبا و مدرن بیرونی ساختمان فوق با مساحت تقریبی 3000 مترمربع که در Pestovo-کشور روسیه واقع گردیده توسط Alexandra Fedorova در سال 2017 انجام شده است.شما را به مشاهده تصاویر زیبایی از طراحی نمای بیرونی ساختمان مذکور دعوت می نماییم.

برای طراحی نمای بیرونی و داخلی ساختمان مسکونی و اداری خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-568(1)

Pyramid_T-568(2)

Pyramid_T-568(3)

Pyramid_T-568(4)

Pyramid_T-568(5)

Pyramid_T-568(6)

Pyramid_T-568(7)

Pyramid_T-568(8)

Pyramid_T-568(9)

Pyramid_T-568(10)

Pyramid_T-568(11)

Pyramid_T-568(12)

Pyramid_T-568(13)

Pyramid_T-568(14)

Pyramid_T-568(15)

Pyramid_T-568(16)

Pyramid_T-568(17)

Pyramid_T-568(18)

Pyramid_T-568(19)

Pyramid_T-568(20)