طراحی منزل ایرانی

 

در این بخش در نظر داریم عکس هایی از طراحی یک منزل ایرانی زیبا را به اشتراک بگذاریم.همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می کنید برای بزرگتر نشان دادن فضا رنگ غالب منزل فوق سفید در نظر گرفته شده است.توجه شما را به دیدن عکس های طراحی منزل مذکور جلب می نماییم.

برای طراحی اصولی منزل یا دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-380(1).docx

Pyramid_T-380(2).docx

Pyramid_T-380(3).docx

Pyramid_T-380(4).docx

Pyramid_T-380(5).docx

Pyramid_T-380(6).docx