طراحی معماری داخلی ساختمان مسکونی

 

در ذیل شاهد تصاویری از طراحی معماری داخلی ساختمان مسکونی  clifftop با دید 360 درجه نسبت به کوه و اقیانوس هستیم.  SAOTA ، همراه با طراحان داخلی در Studio Parkington، طراحی معماری داخلی یک خانه منحصر به فرد و جدید را در Cape Town -آفریقای جنوبی در سال 2015 به انجام رسانده است.ساختمان مسکونی فوق دارای فضاهای مختلفی برای زندگی بهینه در محیط داخلی و خارجی خود می باشد به طور مثال شامل آیتم های متنوعی در فضای باز، از جمله استخر شنا است.تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل گویای مطلب می باشند.

برای طراحی معماری داخلی ساختمان مسکونی یا اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-474(1)

Pyramid_T-474(2)

Pyramid_T-474(3)

Pyramid_T-474(4)

Pyramid_T-474(5)

Pyramid_T-474(6)

Pyramid_T-474(7)

Pyramid_T-474(8)

Pyramid_T-474(9)

Pyramid_T-474(10)

Pyramid_T-474(11)

Pyramid_T-474(12)

Pyramid_T-474(13)

Pyramid_T-474(14)

Pyramid_T-474(15)

Pyramid_T-474(16)