طراحی معماری داخلی تخصصی دفاتر اداری Anglo American Chile

در ذیل شاهد تصاویری زیبا از طراحی معماری داخلی تخصصی دفاتر اداری Anglo American Chile در سانتیاگو-کشور شیلی هستید که در سال 2018 به منظور طراحی و تغییر در معماری داخلی دفاتر اداری خود شرکت OARQUITECTOS را انتخاب نموده و مسئولیت این کار را در فضایی به مساحت حدودی 49000 مترمربع به شرکت مذکور سپردند.

طراح با هوشمندی برای متفاوت نشان دادن دفاتر اداری Anglo American Chile بیشترین تمرکز خود را در فضای داخلی بر روی فلورینگ با استفاده ترکیبی از موکت های تایل،طرحدار و ساده با رنگ بندی های متنوع معطوف کرده است.از نکات حائز اهمیت در طراحی معماری داخلی این شرکت می توان به استفاده از متریال هایی با اشکال منحنی و کرو در سقف و حتی پارتیشن شیشه ای فریم لس اشاده نمود.

برای طراحی معماری داخلی تخصصی و بی نظیر دفاتر اداری مجموعه خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-666(1)

Pyramid_T-666(2)

Pyramid_T-666(3)

Pyramid_T-666(4)

Pyramid_T-666(5)

Pyramid_T-666(6)

Pyramid_T-666(7)

Pyramid_T-666(8)

Pyramid_T-666(9)

Pyramid_T-666(10)

Pyramid_T-666(11)

Pyramid_T-666(12)

Pyramid_T-666(13)

Pyramid_T-666(14)

Pyramid_T-666(15)