طراحی فضای اداری شرکت Thiga


شرکت Thiga که در پاریس-کشور فرانسه واقع گردیده در سال 2018 با اهمیت به نیازهای متعدد مجموعه خود که خواهان محیط کاری راحت و پر از آرامش برای کارمندان و مشتریان و همچنین مکان مناسبی جهت اختصاص به رویدادها و ملاقات های مهم کاری این مجموعه بود، تصمیم به انتخاب شرکت مشاوره بین المللی و خالص سازی مدیریت محصول Amenagement Factory گرفتند که نتیجه کار برای آنها رضایت بخش بوده است.
طراحی داخلی فوق به صورتی انجام گرفته است که برای هر فضای کاری یا سرگرمی و استراحت قسمت مناسبی در نظر گرفته شده است و این امر حس انعطاف پذیری و راحتی را برای پرسنل Thiga به ارمغان آورده است.
برای طراحی تخصصی و ایده آل فضای اداری خود با بالاترین کیفیت و در اسرع وقت با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-688(1)

Pyramid_T-688(2)

Pyramid_T-688(3)

Pyramid_T-688(4)

Pyramid_T-688(5)

Pyramid_T-688(6)

Pyramid_T-688(7)

Pyramid_T-688(8)

Pyramid_T-688(9)