طراحی دیزاین داخلی اداری

 

این دفتر کار زیبا و استثنایی مربوط به شرکت Frucor Beverages است که طراحی دیزاین داخلی آن بر عهده شرکت Spaceworks بوده است. شرکت Spaceworks یک محیط اداری جدید را برای Frucor Beverages در اوکلند-نیوزلند طراحی کرده است.طراح در این فضای اداری با تفکیک و چیدمان مناسب قسمت های مختلف ،نیاز پرسنل و مدیران را جهت زمینه هایی از جمله جلسات رسمی و غیر رسمی و همچنین فضاهایی جهت استراحت یا همکاری بهتر تیم کاری را به ارمغان آورده است.از نکات برجسته این طراحی استفاده هوشمندانه و به جا از رنگ ها و متریال های گوناگون در طراحی دیزاین داخلی فضای اداری فوق می باشد.در ذیل تصاویری از طراحی دیزاین داخلی این فضای اداری را آماده کردیم که نظر شما را به دیدن آنها جلب می نماییم.

برای طراحی دیزاین داخلی دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-357(1)

Pyramid_T-357(2)

Pyramid_T-357(3)

Pyramid_T-357(4)

Pyramid_T-357(5)

Pyramid_T-357(6)

Pyramid_T-357(7)

Pyramid_T-357(8)

Pyramid_T-357(9)

Pyramid_T-357(10)

Pyramid_T-357(11)

Pyramid_T-357(12)

Pyramid_T-357(13)