طراحی دکوراسیون مدرن شرکت Informa


شرکت Informa که یک رهبر جهانی در زمینه هوش کسب و کار، نشریات علمی، دانش و رویدادها می باشد و در نیویورک- ایالات متحده امریکا قرار دارد در سال 2018 با هدف برقراری ارتباط و یکپارچه سازی گروه های گوناگون کاری خود در یک محیط منسجم آن هم با در نظر گرفتن روند رو به رشد فعالیتها و متعاقباً پرسنل خود تصمیم به طراحی و اجرای معماری داخلی دفتر اداری خود گرفت و بدین منظور از شرکت Unispace دعوت به همکاری نمود.
تیم طراحی Unispace با تاکید بر اهداف و خواسته کارفرما، سبک مدرن و ساده نگری را برای دیزاین این دفتر کار برگزید و همانطور که در تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل مشاهده می نمایید طراحی انجام گرفته فوق را به صورت سالن باز جهت همکاری پیوسته مابین چندین گروه کاری و در نتیجه ایجاد فرهنگ متمایز جهت بالا بردن ارتباط و بهره وری کارکنان متمرکز نمود.
برای طراحی دکوراسیون داخلی دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-789(1)

Pyramid_T-789(2)

Pyramid_T-789(3)

Pyramid_T-789(4)

Pyramid_T-789(5)

Pyramid_T-789(6)

Pyramid_T-789(7)

Pyramid_T-789(8)