طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک ایرانی

 

با در نظر گرفتن رشد بی رویه جمعیت و طبیعتاً نیاز آنها به مسکن در سالهای اخیر شاهد ساخت آپارتمان هایی با متراژ کوچک هستیم که این خانه های کوچک نیازمند طراحی دکوراسیون داخلی اصولی جهت استفاده بهینه از هر فضا می باشند.یکی از نکاتی که کمکی شایانی به طراحی دکوراسیون داخلی موفق خانه های کوچک می نماید،داشتن فضایی فلوت جهت باز بودن دست طراح برای تفکیک منطقی و اختصاص دادن به فضاهای موردنیاز کاربران می باشد.در ذیل توجه شما دوستان عزیز را به دیدن یکی از این نمونه ها در خصوص طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک ایرانی جلب می نماییم.

برای طراحی دکوراسیون داخلی خانه کوچک خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-297(1)

Pyramid_T-297(2)

Pyramid_T-297(3)

Pyramid_T-297(4)