طراحی دکوراسیون داخلی اداری

 

طراحی دکوراسیون داخلی اداری بی نظیر و زیبای فوق مربوط به وزارت بهداشت، رفاه و ورزش (VWS) و وزارت امور اجتماعی و اشتغال (SZW)   کشور هلند می باشد که در شهر لاهه واقع گردیده و در سال 2015 کار مدرن سازی و بازسازی ساختمان های Helicon و Castalia ، جهت کمک به بخشی از استراتژی کاهش انرژی دولت هلند و آشنایی با شیوه های جدید کار به  گروه معماری Hofman Dujardin سپرده شد.در ذیل عکس های منحصر به فرد از زوایای مختلف طراحی دکوراسیون داخلی اداری این فضا را اماده کردیم که شما را به مشاهده آنها دعوت می نماییم.

برای طراحی دکوراسیون داخلی فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-393(2)

Pyramid_T-393(03)

Pyramid_T-393(3)

Pyramid_T-393(4)

Pyramid_T-393(5)

Pyramid_T-393(6)

Pyramid_T-393(7)

Pyramid_T-393(8)

Pyramid_T-393(9)

Pyramid_T-393(10)

Pyramid_T-393(11)

Pyramid_T-393(12)

Pyramid_T-393(13)

Pyramid_T-393(14)

Pyramid_T-393(15)

Pyramid_T-393(16)

Pyramid_T-393(17)

Pyramid_T-393(19)