طراحی دفتر کار Union des Artistes

در ذیل شاهد عکس های زیبایی از طراحی دفتر کار Union des Artistes که در مونترال-کشور کانادا قرار گرفته هستیم. Union des Artistes یک اتحادیه تخصصی مربوط به هنرمندان فرانسوی زبان شامل بازیگران،خوانندگان و … می باشد که در سال 2015 فضای داخلی دفتر کار آن با نظرات مثبتی همچون قرار گرفتن کافه تریا در کنار میز پذیرش به منظور افزایش روابط و تعاملات ما بین هنرمندان و کارکنان توسط استودیو معماری Inside  با خلاقیت و جذابیت وصف ناپذیر طراحی و اجرا گردید.

برای درک بهتر موضوع شما را به دیدن تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل مربوط به طراحی دفتر کار Union des Artistes دعوت می نماییم.

برای طراحی و اجرای خارق العاده دکوراسیون دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-652(1)

Pyramid_T-652(2)

Pyramid_T-652(3)

Pyramid_T-652(4)

Pyramid_T-652(5)

Pyramid_T-652(6)

Pyramid_T-652(7)

Pyramid_T-652(8)

Pyramid_T-652(9)

Pyramid_T-652(10)