طراحی داخلی و دکوراسیون منزل

 

این طراحی داخلی و دکوراسیون منزل زیبا که به سبک مدرن نیز طراحی شده است توسط Alexandra Fedorova در مسکو-روسیه انجام گرفته است.نکته بارز در طراحی فوق استفاده از رنگ های خنثی و دیزاین آن در اوج سادگی می باشد.در ذیل تصاویر زیبایی از طراحی داخلی و دکوراسیون این منزل زیبا را آماده کردیم که توجه شما را به دیدن آنها جلب می نماییم.

برای طراحی داخلی و دکوراسیون تخصصی منزل مسکونی و دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-338(1)

Pyramid_T-338(2)

Pyramid_T-338(3)

Pyramid_T-338(4)

Pyramid_T-338(5)

Pyramid_T-338(6)

Pyramid_T-338(7)

Pyramid_T-338(8)

Pyramid_T-338(9)

Pyramid_T-338(10)

Pyramid_T-338(11)

Pyramid_T-338(12)

Pyramid_T-338(13)

Pyramid_T-338(14)

Pyramid_T-338(15)

Pyramid_T-338(16)

Pyramid_T-338(17)

Pyramid_T-338(18)

Pyramid_T-338(19)