طراحی داخلی ساختمان مسکونی

 

طراحی داخلی این ساختمان مسکونی زیبا و مدرن توسط lina architekci درBorówiec -لهستان انجام گرفته و در سال 2016 تکمیل شده است.برای آشنایی بهتر شما عزیزان با پروژه مذکور تصاویر کاملی از زوایای مختلف طراحی داخلی این ساختمان مسکونی را آماده کردیم که شما را به دیدن آنها دعوت می نماییم.

برای طراحی داخلی ساختمان مسکونی خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-260(1)

Pyramid_T-260(2)

Pyramid_T-260(3)

Pyramid_T-260(4)

Pyramid_T-260(5)

Pyramid_T-260(6)

Pyramid_T-260(7)

Pyramid_T-260(8)

Pyramid_T-260(9)

Pyramid_T-260(10)

Pyramid_T-260(11)

Pyramid_T-260(12)

Pyramid_T-260(13)

Pyramid_T-260(14)

Pyramid_T-260(15)

Pyramid_T-260(16)

Pyramid_T-260(17)

Pyramid_T-260(18)

Pyramid_T-260(19)

Pyramid_T-260(20)

Pyramid_T-260(21)

Pyramid_T-260(22)

Pyramid_T-260(23)

Pyramid_T-260(24)

Pyramid_T-260(25)