طراحی داخلی دکوراسیون شرکت پوشاک ورزشی Gymshark


شرکت پوشاک ورزشی Gymshark که بعنوان یکی از سریعترین شرکت های در حال رشد در زمینه تولید و فروش پوشاک ورزشی منحصر به فرد خود در تمام دوران شناخته شده است ، در سال 2018 به منظور راه اندازی شعبه جدید خود در Solihull-کشور انگلستان اقدام به انتخاب شرکت Oktra جهت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فضای اداری جدید خود گرفت که در نهایت دیزاین داخلی فوق رضایت کارفرما را در بر داشته است.
تیم طراحی شرکت Oktra با توجه ویژه به اهداف مشتری که نیازمند خلق ساختمانی جدید با رشدی سریع که در کنار آن محیط اداری فوق برای پرسنل و مشتریان دارای جذابیت فراوانی باشد دست به کار شد و تا حد زیادی در این راه موفق بوده است.تصاویر به اشتراک گذاشته ذیل گویای مطلب می باشند.
برای طراحی داخلی دکوراسیون حرفه ای و ایده آل شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-707(1).docx

Pyramid_T-707(2).docx

Pyramid_T-707(3).docx

Pyramid_T-707(4).docx

Pyramid_T-707(5).docx

Pyramid_T-707(6).docx

Pyramid_T-707(7).docx

Pyramid_T-707(8).docx

Pyramid_T-707(9).docx

Pyramid_T-707(10).docx

Pyramid_T-707(11).docx

Pyramid_T-707(12).docx

Pyramid_T-707(13).docx

Pyramid_T-707(14).docx

Pyramid_T-707(15).docx

Pyramid_T-707(16).docx

Pyramid_T-707(17).docx