طراحی داخلی خانه های ویلایی چوبی

 

طراحی داخلی این خانه ویلایی چوبی، بی نظیر و جذاب که در بین درختان به زیبایی هر چه تمام تر قرار گرفته است توسط Malan Vorster در Cape Town – کشور آفریقای جنوبی در سال 2017 انجام شده است. برای ساخت این خانه ویلایی از ارتفاع عمودی استفاده شده و در اطراف هندسه یک مربع با چهار حلقه اطراف آن تنظیم شده است. در سراسر خانه شما قادر به مشاهده ساختارهای هندسی هستید که نشان می دهد چگونه مربع ها و محافل در هماهنگی طرح معماری خانه مورد استفاده قرار می گیرند.برای درک بهتر موضوع شما را به دیدن عکس هایی از زوایای مختلف طراحی داخلی این خانه ویلایی چوبی دعوت می نماییم.

برای طراحی داخلی خانه ویلایی خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-476(1)

Pyramid_T-476(2)

Pyramid_T-476(3)

Pyramid_T-476(4)

Pyramid_T-476(5)

Pyramid_T-476(6)

Pyramid_T-476(7)

Pyramid_T-476(8)

Pyramid_T-476(9)

Pyramid_T-476(10)

Pyramid_T-476(11)

Pyramid_T-476(12)