طراحی داخلی اداری

 

طراحی داخلی بی نظیر این فضای اداری توسط تعدادی از طراحان داخلی  در استودیوی Circle Line Interiors برای دفتر شخصی خودشان انجام شده است.به طور معمول همیشه طراحان داخلی برای افراد و پروژه های مختلف طراحی و اجرا می نمایند ولی در اینجا ما افرادی را داریم که برای خودشان بعنوان مشتری طراحی کرده اند.این ساختمان اداری زیبا در Dnepropetrovsk-اوکراین واقع شده است.نکته حائز اهمیت در طراحی داخلی این محیط اداری در نظر گرفتن حریم خصوصی افراد ، حیوان(سگ) و همچنین اختصاص دادن مکان هایی بعنوان فضای سبز داخلی می باشد.نظر شما را به دیدن تصاویر زیبایی از طراحی داخلی اداری جذاب این ساختمان جلب می نماییم.

برای طراحی داخلی اداری فضای موردنظر خود با کارشناسان ما در پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-207(1)

Pyramid_T-207(2)

Pyramid_T-207(3)

Pyramid_T-207(4)

Pyramid_T-207(5)

Pyramid_T-207(6)

Pyramid_T-207(7)

Pyramid_T-207(8)

Pyramid_T-207(9)

Pyramid_T-207(10)

Pyramid_T-207(11)

Pyramid_T-207(12)