طراحی خاص دفتر کار کوچک Now Careers

تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل مربوط به طراحی و اجرای خاص دکوراسیون داخلی دفتر کار کوچک شرکت Now Careers می باشد که در سیدنی-کشور استرالیا واقع گردیده و در قالب یک آژانس استخدام در حال فعالیت است. شرکت Now Careers برای انجام این منظور در سال 2016 شرکت Morphos را جهت طراحی و اجرای دکوراسیون اداری فضای موجود خود برگزید.

دیدگاه کلی طراح خلق فضایی اداری بود که علاوه بر راحتی کارمندان حس محیط زیست و شادابی را با آوردن گیاهان سبز در فضای داخلی شرکت Now Careers در آنها زنده و فعال کند که تا حد زیادی نیز موفق بوده است.

برای طراحی خاص و متفاوت دفتر کار کوچک خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-658(1)

Pyramid_T-658(2)

Pyramid_T-658(3)

Pyramid_T-658(4)

Pyramid_T-658(5)

Pyramid_T-658(6)

Pyramid_T-658(7)

Pyramid_T-658(8)