ششمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

7

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

اهداف همایش:
– ایجاد بستری برای پژوهش پیرامون طراحی داخلی
– تبیین جایگاه حرفه ای معماری داخلی در جامعه
– شناخت وضعیت موجود و پیش بینی آینده فرآوری حرفه معماری داخلی
– ایجاد ارتباطات میان رشته ای لازم برای قوام یافتن حرفه معماری داخلی
– معرفی فنون و دستاوردهای علمی نوین در حوزه معماری داخلی و دکوراسیون
– زمینه سازی تدوین و ارتقاء سطح آموزش های علمی و مهارتی معماری داخلی

محورهای همایش:

محورهای بخش مقالات:
– طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پایدار
– طبیعت و حضور آن در طراحی فضاهای داخلی
– فرآیند طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– مبانی نظری و عناصر پایه معماری داخلی در محیط زندگی و فعالیت
– جایگاه تولیدات صنعتی در عناصر پایه معماری داخلی و دکوراسیون
– تعامل هنرهای تزئینی و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– جایگاه تکنولوژی دیجیتال در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
– کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تأثیر آن در معماری داخلی
– الگوهای اصیل هنر اصفهان و جایگاه آن در معماری داخلی ایران

محورهای بخش آثار:
– بهره گیری از سنن ملی و هویت ایرانی
– هنرهای تزئینی
– هنرهای تجسمی
– طرح ها و پروژه ها

تاریخ های مهم:

بخش مقالات:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
 ۹۵/۱۰/۱۵
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۵/۱۱/۱۶

بخش آثار:
ارسال فرم مربوط به ارائه آثار:
 ۹۵/۱۱/۹
نتیجه داوری مرحله اول: ۹۵/۱۱/۱۶
تحویل آثار به دبیرخانه: ۹۵/۱۱/۲۵

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۹۵/۱۱/۲۵
زمان برگزاری همایش:
 ۹۵/۱۲/۵

بیرخانه:
اصفهان، شیخ صدوق جنوبی، حدفاصل میدان برج و چهارراه فرایبورگ، روبروی پارک مرداویج، ساختمان ۵۷، موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، کدپستی ۶۵۴۴۳-۸۱۶۸۷
تلفن: ۳۶۶۹۲۰۲۲ – ۰۳۱
ایمیل: decohamayesh@gmail.com
سایت مرتبط: www.deconf.ir