شرکت معماری و دکوراسیون داخلی Modus

 

دکوراسیون داخلی زیبای ذیل مربوط به شرکت معماری و دکوراسیون داخلی Modus در لندن-کشور انگلستان می باشد که در سال 2017 طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی آن توسط طراحان شرکت Action Workspace به انجام رسیده است.
آنچه به وضوح در دکوراسیون داخلی این فضای اداری به چشم می خورد این است که محیط طراحی شده فوق به شدت جسورانه و متمایز از باقی انواع مشابه خود می باشد. شرکت Action Workspace متخصص خلق فضاهای خلاق می باشد که ذوق هنری و خلاقیت آنها به خوبی در عکس های به اشتراک گذاشته شده ذیل قابل لمس است.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-641(1)

Pyramid_T-641(2)

Pyramid_T-641(3)

Pyramid_T-641(4)

Pyramid_T-641(5)

Pyramid_T-641(6)

Pyramid_T-641(7)

Pyramid_T-641(8)

Pyramid_T-641(9)

Pyramid_T-641(10)