سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

با عنايت به جدید بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و مهندسی صنایع، سعي بر این است تا با برگزاري این کنفرانس که در تاریخ 24 شهریورماه 1395 مطابق با  September 2016 14 در فرانکفورت- آلمان برگزار می شود،بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهای علمي افزوده و با تطبیق اولويت‌هاي پژوهشی با نيازهاي موجود شرایط را برای ظهور و بروز پتانسیل های عرصه صنایع داخلی تقویت نماید.

مدیریت موثر دانش ،سازمان ها را از زیان های ناشی از خاتمه ارتباط مدیران و کارکنان با شرکت حفظ نموده و گسترش مفاهیم کلیدی را در سطح زیر واحدهای سازمان تسهیل می نماید. در شرایط کنونی بسیاری از سازمان های فعال در عرصه داخلی جهت استفاده از مزیت های رقابتی حاصل از فرآیندهای دانشی، به کشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.

« سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع» بستر و ظرفیتی است که اندیشمندان، محققان و دانشجویان حوزه مدیریت را گرد هم آورد تا آخرین دستاوردهای علمی را در این حوزه مورد بررسی قرار دهند و هم اندیشی علمی صورت پذیرد. و با نمایه سازی مقالات خود در پایگاه های استنادی معتبر به تولید علم و نظریه پردازی علمی بپردازند .این گردهمایی بزرگ فرصتی است برای هم افزایی صاحبان پروژه های ملی و بین‎المللی و تبادل تجربه با انتقال دانش برای مدیران دولتی و غیر دولتی است. بدين وسيله از عموم پژوهشگران، دانشگاهيان، مديران، مهندسان، اعضای کمیته علمی، داوران، حامیان و دست اندرکاران و ديگر صاحبنظران علاقه‌مند به محورهای کنفرانس دعوت به عمل می آید با حضور فعال خود از طريق ارائه مقاله و شركت در کنفرانس، در تحقق اهداف آن همكاري نمايند.

Pyramid-News6