سبک فنگ شویی در دکوراسیون داخلی منزل

Pyramid_T-18 (1)

 

یکی از عناصر اصلی در زیبایی منزل نوع چیدمان آن می باشد.حال اگر این نوع چیدمان به بهتر شدن وضعیت ساکنین و تولید انرژی بیشتر نیز کمک کند افراد حاضر در محیط بیشترین بهره را از آن خواهند برد.در سبک فنگ شویی چوب عنصر ثروت است و باید در بخش جنوب شرقی خانه قرار گیرد.

Pyramid_T-18 (2)

Pyramid_T-18 (3)

Pyramid_T-18 (4)

در محیط مجاور اتاق نشیمن،فضایی کوچک و زیبا با پارکت های چوبی و میز و صندلی های خاص نهارخوری جهت صرف غذا تعبیه شده است که با رنگ سبز تزئین شده که از عناصر چوب و طبیعت به حساب می آید و در حرکت انرژی مثبت نیز تاثیر چشمگیری دارد.

Pyramid_T-18 (5)

Pyramid_T-18 (6)

Pyramid_T-18 (7)

Pyramid_T-18 (8)

در ادامه با زوایای مختلف دکوراسیون داخلی این منزل مسکونی آشنا خواهید شد.

Pyramid_T-18 (9)

Pyramid_T-18 (10)

Pyramid_T-18 (11)

Pyramid_T-18 (12)

Pyramid_T-18 (13)

Pyramid_T-18 (14)

Pyramid_T-18 (15)

Pyramid_T-18 (16)

Pyramid_T-18 (17)

Pyramid_T-18 (18)

Pyramid_T-18 (19)