سبک صنعتی دفتر طراحی داخلی Tremend


در ذیل شاهد تصاویری زیبا از دفتر طراحی داخلی Tremend هستید که در ورشو-کشور لهستان واقع گردیده و در سال 2017 فضای اداری خود را با کمک تیم طراحی به سبک صنعتی با توجه به معماری بوم شناختی طراحی و اجرا نموده است.
با نگاهی کلی به عکس های به اشتراک گذاشته شده ذیل به هنر و طراحی ذهنی خلاقانه تیم طراحی این مجموعه پی خواهید برد. اگر بخواهیم به نمونه ای از ایده زیبای به کار رفته در دیزاین این دفتر کار اشاره کنیم ، استفاده از بتن خام در برخی از دیوارهای اتاق طراحی،سقف پذیرش و ستونها بر خلاف باقی اتاقها است که از آجر خام با رنگ روشن پوشانده شده اند. به کارگیری دیوار و گیاهان سبز در قسمت پذیرش این شرکت نیز از نکات برجسته طراحی فوق می باشد.
برای طراحی داخلی حرفه ای و خارق العاده فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-687(1)

Pyramid_T-687(2)

Pyramid_T-687(3)

Pyramid_T-687(4)

Pyramid_T-687(5)

Pyramid_T-687(6)

Pyramid_T-687(7)

Pyramid_T-687(8)

Pyramid_T-687(9)

Pyramid_T-687(10)