دیزاین داخلی لوکس ساختمان اداری Sisley


Sisley یکی از برندهای مطرح و لوکس لوازم آرایشی در دنیا است که در این بخش در نظر داریم به دیزاین داخلی زیبا و مجلل ساختمان اداری این شرکت در پاریس- کشور فرانسه بپردازیم.
هدف از اجرای دکوراسیون داخلی این پروژه ایجاد فضای کاری به سبک مدرن و به صورت سالن باز جهت نشان دادن ارزش های این شرکت عنوان گردیده است.با در نظر گرفتن این نکته که دیزاین این دفاتر جدید آغاز چشم اندازهای نو برای آینده این مجموعه می باشد ، شرکت CD&B برای طراحی و اجرای معماری داخلی این فضای اداری در سال 2018 برگزیده شد که با نگاهی اجمالی به عکس های ذیل به نظر می رسد که طراحی دکوراسیون انجام گرفته فوق رضایت کارفرما را به دنبال داشته است.
برای دیزاین داخلی حرفه ای و دلخواه دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-743(1).docx

Pyramid_T-743(2).docx

Pyramid_T-743(3).docx

Pyramid_T-743(4).docx

Pyramid_T-743(5).docx

Pyramid_T-743(6).docx

Pyramid_T-743(7).docx

Pyramid_T-743(8).docx

Pyramid_T-743(9).docx